Jonas Bergquists grupp

Inom vårt forskningsområde möts olika ämneskompetenser för att gemensamt utveckla morgondagens analysverktyg för att kunna få ny kunskap om biologiska förlopp vid t.ex. sjukdomar. Min forskning har främst inriktats på att förstå vad som händer hos patienter som lider av olika neurodegenerativa sjukdomar som Parkinsons, Alzheimers, amyotrofisk lateral skleros (ALS) och multipel skleros (MS). Vi studerar dessa fenomen i bl.a. hjärnvävnad och cerebrospinalvätska.

Steget från den medicinska neurovetenskapen till den analytiska kemin är inte så stort, särskilt inte inom ämnet neurokemi, där båda disciplinerna är av stor betydelse. Tanken med den typen av analyser som min forskargrupp bedriver, är att hitta metoder för att kunna mäta substanser som kan fungera som biomarkörer för tidig diagnos och bidra till förståelsen av vad som inleder ett sjukdomsförlopp. Vi mäter inte bara enskilda substanser utan söker dessutom kartlägga mönster och följa hur dessa förändras vid sjukdom.

Dagens kemiska analysmetoder måste anpassas till den komplexa biologiska verkligheten. Tanken med den typen av analyser som jag och min forskargrupp håller på med, är att hitta metoder för att kunna mäta förändringar i endogena (kroppsegna) substanser tidigt i en sjukdomsprocess. Substanser som kan fungera som biomarkörer för tidig diagnos, prognos och bidra till förståelsen av vad som inleder ett sjukdomsförlopp. Vår specialitet är analys av cerebrospinal vätskan och dess kemiska sammansättning.

Jonas Bergquist

Professor i analytisk kemi / neurokemi

Föreståndare

Medarbetare i Bergquist grupp

Länkarna nedan leder till universitetets personalkatalog.

Senast uppdaterad: 2021-12-03