Klinisk kemi, endokrinologi och neurokemi - Jonas Bergquist

Jonas Bergquist

Med hjälp av avancerade analytiska verktyg så som högupplösande separation och masspektrometri kan vi mäta förändringar i endogena (kroppsegna) substanser tidigt i en sjukdomsprocess. Dessa substanser kan användas för tidig diagnos, prognos och bidra till förståelsen av vad som inleder ett sjukdomsförlopp. Vår specialitet är analys av cerebrospinal-vätskan (ryggvätskan) och dess kemiska sammansättning men vi analyserar alla typer av vävnader och kroppsvätskor med hjälp av våra metoder. 

Nyheter i media om vår forskning rörande kopplingen mellan Corona-viruset och ME

Senast uppdaterad: 2022-02-02