Forskargrupper inom Analytisk kemi

Jonas BergquistKlinisk kemi, endokrinologi och neurokemi - Jonas Bergquist

Med högupplösande separation och masspektrometri studerar vi i Bergquist gruppen den friska och sjuka kroppens kemi under livets alla skeden
 

Ingela LanekoffBiosurface och avbildande masspektrometri - Ingela Lanekoff

Med avbildande masspektrometri kan bilder av specifika molekyler på en yta framställas. Lanekoff-gruppen använder en ny teknik som kallas nano-DESI, förkortning av nanospray desorption elektrosprayjonisering, för avbildande masspektrometri och ytanalys. 

Jean Pettersson & Marit Andersson

Spårelement och metallomics - Jean Petterson & Marit Andersson

Vi använder oss av plasmaspektrometriska tekniker, såsom ICP-AES eller ICP-MS, för att mäta spårmängder av element i en stor mängd olika prover. 

Per Sjöberg

Analytisk masspektrometri - grunder och tillämpningar  - Per Sjöberg

Separation kombinerat med masspektrometri är tekniker som används i huvudsak inom Sjöberg gruppen för att studera små molekyler. 

 

MS-baserad proteomik-facilitet

Masspektrometri-baserad proteomik-facilitet

Vi erbjuder skräddarsydda proteomiklösningar för projekt inom både akademin och industrin. Vi finns på Institutionen för kemi - BMC, Analytisk kemi.