ANALYTISK KEMI

Utvecklar nya analysverktyg och kompletterar befintliga analyser inom klinisk kemi.

Mer information på engelska

Kemiska verktyg för sjukdomsförståelse

Vikten av tidig diagnostik står allt mer klar ju mer vi lär oss förstå olika sjukdomars utveckling. I de allra flesta fall är det avgörande för sjukdomens utvecklingshastighet att vi kan ge adekvat behandling så tidigt som möjligt.

Idag kan vi inom kemisk forskning utveckla nya verktyg som kan underlätta för klinikern i dennes bedömning och komplettera de idag befintliga analyserna som finns inom klinisk kemi. Analyserna som utvecklas kan vara inriktade på identifiering och kvantifiering av enskilda substanser (t.ex. specifika proteiner, peptider, aminer, steroider, fettsyror eller kolhydrater) eller ge mer övergripande biokemiska mönster som kan fungera som diagnostiska fingeravtryck.

Till höger hittar du våra olika forskargrupper som var och en har sin egen inriktning inom analytisk kemi. 

Senast uppdaterad: 2022-04-05