Forskning

Vår forskning kretsar kring syntes och analys av molekyler och deras uppbyggnad.

Vad vi forskar om på Kemi - BMC

Institutionen för kemi - BMC är organiserad i tre forskningsprogram:

Det genomsyrande temat för forskningen är syntes och analys av molekyler och deras uppbyggnad. Syftet är att förstå deras strukturella och kemiska egenskaper och betydelse för life science och teknik. Syntes och karakterisering med användning av avancerade analytiska och biofysiska metoder är viktiga tematiska områden av intresse för alla forskningsprogram, medan molekylärigenkänning är ett gemensamt tema för många grupper.

De specifika forskningsinriktningarna i de olika forskningsprogrammen har utvecklats över tid, som en följd av institutionens och programmens strategier, tillgängliga resurser och forskarnas intressen. Institutionen uppmuntrar etableringen av nya forskningsinriktningar när de passar in forskningsprogrammens strategiska mål och nödvändiga resurser finns tillgängliga.

Senast uppdaterad: 2021-10-06