Två forskare i laboratorierockar och handskar arbetande vid ett dragskåp.

Kemi på BMC

Institutionen för kemi - BMC representerar en internationellt mycket konkurrenskraftig institution för kemi.

Den har som mål att fortsätta utvecklas och upprätthålla en progressiv, tvärvetenskaplig och kreativ miljö för samarbeten som ger högsta kvalitet i forsknings- och utbildningsresultat.

Institutionen för kemi - BMC

Institutionen för kemi - BMC bedriver forskning och utbildning i analytisk kemi, biokemi, organisk kemi och delar av fysikaliska kemin vid teknisk-naturvetenskapliga fakulteten.

Den är geografiskt belägen vid Biomedicinskt Centrum (BMC), ett campus för vetenskaplig forskning och utbildning i biologi, kemi, medicin och farmaci. Närheten till andra campus, universitetssjukhuset, flera forskningsföretagsområden och UU-innovation ger en enastående miljö för forskning och utbildning, samt stöd för kommersialisering och externa samarbeten. Forskare vid institutionen för kemi - BMC samarbetar aktivt med personer inom många andra ämnen, företag och organisationer i Sverige och internationellt. De fungerar som expertrådgivare och forskningspartner, och kan ge tillgång till forskningsinfrastruktur.

Institutionen för kemi - BMC erbjuder, tillsammans med institutionen för kemi – Ångström, en av Sveriges bästa utbildningar inom kemi. De är tillsammans ansvariga för kandidat- och masterprogrammen i kemi vid Uppsala universitet. De är också ansvariga för civilingenjörsutbildningen i kemiteknik, då även tillsammans med institutioner inom Farmaceutiska fakulteten. Institutionen tillhandahåller även kurser och delar av kurser till andra utbildningsprogram, både inom och utanför fakulteten. Alla utbildningsprogram kännetecknas av ett brett kursutbud på alla nivåer, stark forskningsanknytning, en stor andel labbundervisning. Lärarna är mycket kompetenta, engagerade och använder moderna pedagogiska metoder.

Forskarutbildningar erbjuds i biokemi och kemi utan specialisering och med specialisering inom analytisk kemi, organisk kemi och fysikalisk kemi.

Institutionen attraherar många mycket motiverade studenter, lärare, professorer och forskare from hela världen. De bidrar alla till en mycket god och stimulerande akademisk miljö.