Provrör

Kemi på BMC

Vår forskning handlar om alltifrån syntes av nya molekyler med unika och användbara egenskaper till att hitta specifika molekyler i komplexa prover och förstå hur olika biomolekyler fungerar. Den kunskap vi utvecklar kan användas för att förbättra vår miljö och människors hälsa.

Institutionen för kemi - BMC

Institutionen för kemi – BMC bedriver forskning och utbildning inom analytisk kemi, biokemi och organisk kemi. Institutionen tillhör Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten men har genom sin placering vid Biomedicinskt Centrum (BMC) unika möjligheter till nära samarbeten med institutioner inom biologi, farmaci och medicin samt SciLifeLab.

Vår forskning omfattar både grundforskning och tillämpad forskning. Många av våra forskningsprojekt handlar om att försöka förstå hur naturligt förekommande molekyler fungerar och påverkas av olika kemiska substanser. Detta inkluderar utveckling av nya metoder för att analysera, karaktärisera och studera biologiska prover med tillämpningar inom exempelvis klinisk diagnostik och miljöforskning. Utveckling av nya syntesmetoder är också en viktig forskningsgren, dels för att kunna skapa nya molekyler med användning inom exempelvis läkemedelsområdet, men också för att kunna ersätta befintliga syntesmetoder med mer effektiva och miljövänliga alternativ.

Vi utbildar kemister på både kandidat- och masternivå samt civilingenjörer i kemiteknik. Alla våra utbildningsprogram kännetecknas av ett brett kursutbud, mycket labbundervisning och en stark forskningsanknytning. Institutionen erbjuder forskarutbildning inom analytisk kemi, biokemi och organisk kemi, samt generell kemi. Vi har också etablerade samarbeten med industrin som ger goda förutsättningar för industridoktorander vars utbildning delvis bedrivs på ett företag. Den höga kvaliteten på våra utbildningar attraherar många internationella studenter som bidrar till att skapa en berikande och stimulerande studiemiljö.

Senast uppdaterad: 2023-11-27