Forskningssamarbete skapar förutsättningar för att bygga bättre batterier

2020-06-15

Daniel Brandell, professor vid strukturkemi här på kemi - Ångström, får 10 miljoner kronor för forskning om återuppladningsbara batterier. Totalt sex projekt från svenska universitet tilldelas 10 miljoner kronor vardera inom Stiftelsen för strategisk forsknings (SSF) svensk-taiwanesiska samarbetsavtal.

Förra året undertecknades ett samarbetsavtal mellan SSF och Taiwans forskningsminister, ett avtal som kompletterar de forskningssamarbeten som SSF redan har med Japan och Sydkorea. På sikt tror SSF att detta kommer gynna svensk forskning, teknologiutveckling och svenska företag med närvaro i Taiwan.

Tillsammans med forskare från Taiwan ska Daniel Brandells projekt "SOLID ALIBI - Initiativ för anodlösa fastfas-litium batterier" nu skapa förutsättningar för mer effektiva, återuppladdningsbara batterier som kan användas till exempel i elektriska fordon.

Vad handlar projektet om?

– Projektet handlar om återuppladdningsbara Li-batterier, men där ena elektroden (anoden) har tagits bort. Istället skapas och återskapas elektroden under uppladdning av batteriet. Detta leder till batterier med avsevärt högre energiinnehåll, men det kräver att alla andra komponenter i batteriet uppträder mycket kontrollerat för att det skall fungera.

Hur kommer forskningsresultaten att kunna användas?

– De batterier som konstrueras skulle kunna användas i elfordon av olika slag (bilar, tunga fordon, marina applikationer, luftfarkoster), framför allt där kombinationen av säkra batterier med mycket högt energiinnehåll per vikt och volym krävs.

Vad ser du mest fram emot att uträtta inom projektet?

– Att samarbeta med några av världens främsta forskare inom detta fält, och som är från Taiwan. De har stort kunnande om den här sortens batterier och mycket god infrastruktur för att bedriva toppforskning. Vi har en spännande kategori material som vi tror kommer att vara banbrytande för att göra framsteg inom fältet. Tillsammans kan vi uträtta storverk.

Text: Johan Ahlenius

Senast uppdaterad: 2021-04-26