Erik Berg intervjuad i NyTeknik om nickelrika batterier

2020-02-27

Intresset för framtidens batterier är större än någonsin och Ångström Advanced Battery Centre (ÅABC) här på institutionen för kemi - Ångström är nordens största batterigrupp. Erik Berg är biträdande lektor och forskar inom ÅABC.
 

I flera år så har Erik forskat på nickelrika batterier för att försöka göra det till ett reellt alternativ till batterier med kobolt.

NyTeknik har nu intervjuat Erik Berg om dessa batterier och du ser den via denna länk (obs premium endast)

Senast uppdaterad: 2021-04-26