Prisad för innovativ tillverkningsmetod för stabila perovskitsolceller

2022-12-19

Gerrit Boschloo med diplometMaterialet perovskit har uppmärksammats för dess möjligheter att framställa lätta, böjliga och billigare solceller. Prof. Gerrit Boschloo, inom forskningsprogrammet för fysikalisk kemi, har fått motta utmärkelsen "Attraktivt innovationsprojekt" av Uppsala Universitet Innovation (UU Innovation) för sin metod för att tillverka solcellsmoduler där perovskitsolceller kopplas ihop på ett effektivt sätt. Tillverkningsmetoden har patentsökts och överlåtits till ett företag för vidareutveckling och kommersialisering.

Utmärkelsen "Attraktivt innovationsprojekt" delas ut till innovativa projekt och nystartade företag som startats av forskare vid Uppsala universitet, som fått stöd av UU Innovation i ett tidigt skede och sedan erhållit externa anslag som ytterligare stärkt utvecklingsmöjligheterna. 

Mer information

Senast uppdaterad: 2021-04-26