Lika villkor på Institutionen för kemi - Ångström

Institutionen för kemi – Ångström arbetar, genom Lika villkorsgruppen, för att säkerställa att alla anställda har lika villkor att bedriva en karriär inom akademin och universitetet. Vår institution är, och ska fortsätta vara, en arbetsplats fri från diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier.

Institutionen strävar efter att vara en inkluderande arbetsplats som främjar lika möjligheter och lockar kvalificerade kandidater som kan bidra till universitetet och institutionen. Vi välkomnar ansökningar från kandidater med alla bakgrunder. Om du är intresserad av att arbeta hos oss hittar du våra lediga tjänster här.

Information till studenter på Kemiska sektionen

Om du blivit utsatt för trakasserier eller kränkningar har universitetet en skyldighet att utreda vad som har hänt. Du kan läsa mer om kontaktvägar och möjligt stöd på vår sida Student - Stöd och service

Information för medarbetare på Kemi - Ångström

Om du blir utsatt för eller bevittnar trakasserier på arbetsplatsen kan du ta hjälp av vårt flödesschema som beskriver de alternativ som finns för att få hjälp. Där hittar du också de åtgärder som institutionen och universitetet kan komma att vidta samt relevant kontaktinformation för Institutionen för kemi - Ångström. (Observera att samtliga länkar nedan går till Medarbetarportalen där inloggning krävs, samt att de flesta dokument f.n. endast finns tillgängliga på engelska.)   

Om du är intresserad av att lära dig mer om lika villkor inom forskning och undervisning hittar du mer material här:

Vill du komma i kontakt med Lika villkors-gruppen?

Om du vill veta mer om arbetet med Lika villkor på Institutionen för kemi - Ångström så är du varmt välkommen att höra av dig till oss. Du kan antingen skicka ett maila till: eog-ang@kemi.uu.se eller ta direktkontakt med någon utav medlemmarna i gruppen. (Du hittar namnen på medlemmarna, med länk till respektive persons kontaktuppgifter, i listan till höger.)  

Arbetar du redan nu på institutionen och är intresserad av att gå med i Lika villkorsgruppen är du varmt välkommen att göra en intresseanmälan genom att maila oss. Observera att studentmedlemmarna är utseeda genom studentorganisationerna K-sektionen och IUPAK. Om du är student och intresserad av att delta i arbetet är du välkommen att kontakta oss eller din studentorganisation för att höra mer. 

Senast uppdaterad: 2022-11-14