Institutionen för kemi - Ångström

För frågor till prefekt, studierektor och institutionen i allmänhet så rekommenderar vi att man använder sig av våra funktions-e-postadresser:
Prefekt: prefekt-ang@kemi.uu.se
Studierektor: studierektor-ang@kemi.uu.se
Information: info-ang@kemi.uu.se

Besöksadress: Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1, 751 20 Uppsala
Postadress: Box 523, 751 20 Uppsala
Telefonnummer: 018-471 6842
E-post: info-ang@kemi.uu.se

Prefekt/motsv:

Stf. prefekt:

Bitr. prefekt :

Skyddsombud:

Forskningsledare :

Studierektor grundnivå:

Studierektor forskarnivå:

Studievägledare:

Kursadministration:

Ekonomiadministration:

Katalogadministration:

Personaladministration:

Webmaster:

Senast uppdaterad: 2021-04-26