Lic.seminarium: "Assessing the Excited State Aromatic or Antiaromatic Character of Small Heterocycles"

Nathalie Proos Vedin håller sitt licentiatseminarium med titeln "Assessing the Excited State Aromatic or Antiaromatic Character of Small Heterocycles" inom ämnet kemi.

Handledare: Univ.lektor Henrik Ottosson, Institutionen för kemi - Ångström, Syntetisk molekylkemi, Uppsala universitet