Docentföreläsning: "Mot biomimetisk katalys: Utvinning av designprinciper hos enzymer genom elektrokemi"

  • Datum: –12.00
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Rum Å4001 (samt via Zoom)
  • Föreläsare: Alina Sekretareva
  • Webbsida
  • Arrangör: Institutionen för kemi - Ångström
  • Kontaktperson: Alina Sekretareva
  • Docentföreläsning

Institutionen för kemi - Ångström inbjuder härmed alla intresserade till en docenturföreläsning i ämnet molekylär biomimetik. (Observera att föreläsningen kommer att ges på engelska.)

Ordförande: Prof. Johannes Messinger

Docenturnämndens representant: Prof. Gunnar Westin

Sammanfattning:

"För att uppnå en ren energiekonomi krävs utveckling av hållbara katalysatorer som effektivt kan aktivera små molekyler som O2, CO2 och H2O. Naturen erbjuder en ritning för denna utmaning genom den enastående effektiviteten hos redoxenzymer som aktiverar små molekyler med hjälp av jordens rikliga metaller i sina aktiva säten. Trots dessa enzymers lovande potential har försök att replikera deras reaktivitet i biomimetiska katalysatorer stött på betydande hinder. Detta främst på grund av bristande förståelse för de intrikata reaktionsmekanismerna som används av enzymerna. Under denna föreläsning kommer jag att diskutera de unika fördelarna med elektrokemi för att avslöja grundläggande information om enzymers funktionalitet och elektron-protonkoppling i biologisk katalys."

Föreläsningen, som är ett lärarprov för den som ansökt om att bli antagen som docent, ska kunna följas av studenter och andra med kunskaper på grundutbildningsnivå inom ämnet, men kan även vara av intresse för en bredare publik.

Föreläsningen varar 40-45 minuter med efterföljande diskussion och kommer att ges på engelska.

(OBS! Föreläsningen kommer även att gå att see via zoom. Kontakta föreläsaren för att få tillgång till zoom-länk samt lösenord för att logga in.)

Välkomna!

Alina Sekretareva