Lic.seminarium: "Investigating the initial anode interface of solid polymer electrolyte based lithium battery cells"

Edvin Andersson håller sitt licentiatseminarium med titeln "Investigating the initial anode interface of solid polymer electrolyte based lithium battery cells" inom ämnet kemi med inriktning mot materialkemi.

Opponent: Univ.lektor Rebecka Lindblad, Institutionen för fysik och astronomi, Uppsala universitet

Handledare: Univ.lektor Maria Hahlin, Strukturkemi, Institutionen för kemi - Ångström, och Institutionen för fysik och astronomi, Uppsala universitet, samt Univ.lektor Jonas Mindemark och Prof. Daniel Brandell, Strukturkemi, Institutionen för kemi - Ångström, Uppsala universitet

Edvin Andersson