Lic.seminarium: "Triethyl Phosphate as Electrolyte Solvent for Safe Lithium- and Sodium-ion Batteries"

Wessel van Ekeren försvarar sin licentiatavhandling med titeln "Triethyl Phosphate as Electrolyte Solvent for Safe Lithium- and Sodium-ion Batteries" inom ämnet kemi med inriktning mot materialkemi.

Opponent: Bitr. prof. Faiz Ullah Shah, Luleå tekniska universitet

Examinator: Prof. Mats Boman, Institutionen för kemi - Ångström, Oorganisk kemi

Handledare: Univ.lektor Reza Younesi, Institutionen för kemi - Ångström, Strukturkemi