Lic.seminarium: "Charge Prediction for Electrode Models from Atomistic Machine Learning"

Lisanne Knijff håller sitt licentiatseminarium med titeln "Charge Prediction for Electrode Models from Atomistic Machine Learning" inom ämnet kemi med inriktning mot materialkemi.

Extern granskare: Prof. Tore Brinck, KTH, Stockholm

Examinator: Prof. Roland Lindh, Organisk kemi, Institutionen för kemi - BMC, Uppsala universitet

Huvudhandledare: Univ.lektor Chao Zhang, Strukturkemi, Institutionen för kemi - Ångström, Uppsala  universitet