Uppsala universitet i Almedalen

  • Datum: –17.00
  • Plats: Almedalen, Visby
  • Föreläsare: Sofia Ahlberg, Bengt Lehrberg, Owe Ronström med flera
  • Kontaktperson: Petra Lindberg
  • Seminarium

AI, hållbarhet, tvärvetenskaplig forskning och precisionmedicin är några av de ämnen som forskare från Uppsala universitet kommer att prata om under Almedalsveckan.

Se hela Uppsala universitets program på Almedalsveckans webbplats.

Följ Uppsala universitets seminarier via direktsändning på webben.

8:30 - 09:30 Behövs ett strategiskt tänkande för svensk humaniora?

Panelsamtalet utgår nya rapporter om strategiskt tänkande inom svensk humaniora. Behöver svenska humanister tänka mer strategiskt för att bäte kommunicera värdet med humaniora, visa på dess olika samhällsrelevanser och stärka dess kvalitet och långsiktiga utveckling? 

Kontaktperson: Björn Fritz, Humtank

09:00 - 10:00 ANDTS-strategier för framtiden – hur kommer samsjukligheten in i behandlingen?

Regeringens ANDTS (Alkohol, narkotika, dopning, tobak, spel)-strategi sträckte sig över 2016–2020 och under pandemin har aktiviteten i frågan fått stå tillbaka. Stora utmaningar vad gäller att förhindra överdosering kvarstår och Sverige behöver vidta ytterligare åtgärder för att förhindra dödsfall.

Kontaktperson: Mathias Hallberg, Uppsala universitet

10:00 - 11:00 När blir en AI en person enligt lagen?

AI - datorprogram, självstyrande maskiner mm - överträffar redan på vissa sätt människor, men hur ser lagen på dem? Kan de få rättslig status som personer? 

Kontaktperson: Bert Lehrberg, Uppsala universitet

10:05 - 11:00 Behövs nya principer för samverkan i en missions-driven tid?

När nya parter och intressenter tillkommer i många forskningssammanhang, behöver vi uppdatera våra samverkansmodeller till version 2.0 eller fungerar den vanliga svenska diskussionsmodellen? Och hur ska umgängesprinciperna se ut mellan olika aktörer i samverkansforskning?

Kontaktperson: Marcus Lindahl, Uppsala universitet

12:00 - 13:00 Rejuvenating the planet: How can Sweden and India collaborate for a sustainable future?

Looking at the world as one, how can we collaborate for rejuvenating our shared planet? Engaging India at Almedalen, 2022 invites thought leaders and decision makers from Sweden & India engaged in climate action, particularly on the themes of industry transition and research cooperation. 

Kontaktperson: Swaminathan Ramanathan, Uppsala universitet.

13:00 - 14:00 Vilka samband finns mellan psykisk ohälsa, kriminalitet, våld och spelberoende?

Finns det mer än drogberoende och försäljning av droger som aktualiseras bland gängkriminella? Ingen undgår spelbolagens offensiva marknadsföring, men hur stark är kopplingen till droger, våld och gängkriminalitet?

Kontaktperson: Mathias Hallberg, Uppsala universitet

13:00 - 14:00 Kan svensk batterikompetens säkras en minut i tolv?

Hur kan vi röra oss från inbördes konkurrens till en gemensam positionering inom den gröna omställningen av transportsektorn? I detta seminarium presenterar akademi och industri ett gemensamt förslag om hur Sverige ska ta en ledande internationell roll i omställningen till ett elektrifierat samhälle.

Kontaktpersoner: Marcus Lindahl, Uppsala universitetMikael Jonsson, Uppsala universitet

13:00 - 14:00 Vilka samband finns mellan psykisk ohälsa, kriminalitet och spelberoende?

Finns det mer än drogberoende och försäljning av droger som aktualiseras bland gängkriminella? Ingen undgår spelbolagens offensiva marknadsföring, men hur stark är kopplingen till droger, våld och gängkriminalitet?

Kontaktperson: Mathias Hallberg, Uppsala universitet

13:30 - 14:30 Kan vi förbättra förutsättningarna för tvärvetenskaplig forskning som möter framtidens utmaningar?

Tvärvetenskaplig forskning framhålls ofta som en av lösningarna på våra stora samhällsutmaningar. Men hur väl rustat är det svenska forskningssystemet för att ge förutsättning för god tvärvetenskap? 

Kontaktpersoner: Ingrid Berg, Circus/Uppsala universitet, Claes-Fredrik Helgesson, Circus/Uppsala universitet.

14:30 - 15:30 Är Sverige och vården redo för cannabis?

Cannabinoider används som läkemedel och idag godkänner läkemedelsverket begränsad förskrivning av cannabis i medicinskt syfte, men har det förutsättningar att bli ett generellt behandlingsalternativ? 

Kontaktperson: Mathias Hallberg, Uppsala universitet

16:00 - 17:00 Precisionsmedicinska centra för patientnytta – hur får vi verkstad

Precisionsdiagnostik och behandling införs i Sverige på bred front. Men, finns det kunskap i vården för att ta tillvara möjligheterna och hur kan nya forskningsrön användas för att få den bästa nyttan för patienterna? Hur gör vi för att diagnostiska metoder och behandlingar ska komma alla till del? 

Kontaktperson: Eva Tiensuu Jansson, Uppsala universitet.