"The International solar fuels conference 2021" och "ISF-2021 Young Conference"

  • Datum:
  • Plats: Online
  • Föreläsare: Harry Grey, Pia Lindberg, Ted Sargent, Frédéric Beisson, Tiago Guerra, Kevin Sivula and Li-Zhu Wu, med flera.
  • Webbsida
  • Arrangör: the Royal Society of Chemistry in partnership with the University of Grenoble and Uppsala University
  • Kontaktperson: Leif Hammarström
  • Konferens

"The International solar fuels conference 2021" kommer att hållas online 26-29 juli, 2021.

"ISF-2021 Young Conference" kommer att hållas online 26-27 juli, 2021.

(Deadlines: 6 april för abstracts till muntliga presentationer och 7 juni för poster abstratcts.)

För mer detaljer, se engelska versionen av detta evenemang.