Thapper Group

Artificiell fotosyntes och bio-oorganisk kemi

Vår grupp forskar inom två olika fält, artificiell fotosyntes och bio-oorganisk kemi.

Inom artificiell fotosyntes så utvecklar vi katalysatorer för vattenoxidation baserade på övergångsmetaller. Vi vill också använda våra katalysatorer och koppla samman dem med ljusfångande molekyler eller material så att vi kan driva vattenoxidationen med hjälp av energin i solens ljus. I vårt bio-oorganiska projekt så tillverkar vi föreningar som innehåller de två metallerna järn och mangan. Dessa vill vi använda som modellsystem för naturliga proteiner där bägge dessa metaller förekommer. 

För mer information om arbetet med att skapa s.k. solbränsle, se Konsortiet för artificiell fotosyntes.  

Senast uppdaterad: 2022-10-04