Ottosson Group

Fysikalisk organisk kemi

Fokus för forskningen i Henrik Ottossons grupp ligger på design av organiska föreningar med nya och intressanta elektronstruktursegenskaper. Potentialla tillämpningar finns inom molekylär elektronik och inom solenergiforskning. Speciellt studeras och utnyttjas effekter av Baird's regel för aromaticitet och antiaromaticitet i de lägsta elektroniskt exciterade tillstånden. Gruppen utvecklar och breddar även konjugationsbegreppet till att innefatta mättade kisel- och germaniumorganiska föreningar. Arbetet sker med en kombination av experimentella och teoretiska/beräkningskemiska metoder. 

För den oinvigde som är intresserad och vill veta mer om vår forskning finns en populärvetenskaplig presentation.

Mer information på engelska

Senast uppdaterad: 2022-10-04