Ott Group

Gruppbild Ott grupp Augusti 2021

Molekylär syntetisk kemi

Vi bedriver forskning inom molekylär syntetisk kemi. 

Vår forskning har två olika inriktningar. Dels studerar vi katalysatorer för vätgasproduktion eller koldioxidreduktion som kan användas inom artificell fotosyntes. Vi studerar också hur fosfor påverkar organiska pi-konjugerade system för användning inom molekylär elektronik.

  • Molekylär biomimetisk oorganisk kemi
  • Katalys inom artificiell fotosyntes
  • Molekylär huvudgruppkemi 

Mer information på engelska

Senast uppdaterad: 2022-10-04