Nya publikationer från Orthaber labb

2019-09-09

Silverkoordinationspolymerer med användning av den tetratopiska BDF-H2-liganden (Eur. J. I. C.) och oväntad kloroarsinkemi (P, S, Si och rel. El.).

Silverkoordinationskemi
Bra arbete under sommarmånaderna av gruppen publicerad i Eur. J. Inorg. Chem. utforska koordinationskemin för 9,9'-bis (4,5-diazafluoren) (BDF-H2) -liganden mot Ag (I). Olika 1D- och 2D-koordinationspolymerer erhålls och kristallografiskt karakteriseras för att illustrera den rika kemi i detta outforskade ligandsystem.

Ytterligare detaljer: Solvent och Counter-Ion inducerad samordningsmiljö
Förändrar sig mot AgI-koordinationspolymererna Arvind Kumar Gupta, Daniel Morales Salazar och Andreas Orthaber * Eur. J. Inorg. Chem. asap (länk)

Organoarsenisk kemi
Ett oväntat 1,3,4-fosfadiarssolan-l-ium-salt erhölls och kristallografiskt karakteriserades som en A-formad kloridodukt i försökt kondensation av triklor-arsaner och difenyl (trimetylsilylmetyl) fosfan.

Ytterligare detaljer:

Omarrangemang och omfördelningsreaktion av Ph2PCH2TMS med PhAsCl2 eller AsCl3Arvind Kumar Gupta, Joshua P. Green och Andreas Orthaber * Fosfor, svavel och kisel, asap (länk)