Borbas Group

Utveckling av biologiska verktyg

Forskningen inom Borbas grupp kretsar kring utveckling av olika biologiska verktyg - som vi också leker med i viss utsträckning.

Vår forskningsprojekt är:

  • Självlysande sonder för biologiska tillämpningar.
  • Tetrapyrrol-kemi: syntesmetodutveckling, fotofysik och tillämpningar inom supramolekylär kemi och biologi.

För mer information om vår forskning, se gruppens egna webbplats.