Forskargrupper inom Syntetisk molekylkemi

Andreas Orthaber Group
Vår forskning handlar om hur huvudgruppelemeter (icke-metalliska grundämne som fosfor och arsenik) påverkar den optiska och elektroniska egenskaperna av pi-konjugerade molekyler och deras komplexer.

Anders Thapper Group
Vi studerar molekylära föreningar baserade på övergångsmetaller, som katalysatorer för vattenoxidation. Det övergripande målet är att förstå hur katalysatorerna fungerar för att kunna utveckla bättre föreningar som kan användas i kompletta system för solbränsletillverkning.

Eszter Borbas Group
Forskningen inom gruppen kretsar kring utveckling av olika biologiska verktyg - som vi också leker med i viss utsträckning.För mer information om vår forskning, se gruppens egna webbplats.

Ottosson Group
Studier av aromaticitetseffekter i elektroniskt exciterade tillstånd och organiska föreningar med nya former av elektrondelokalisering; möjliga tillämpningar i molekylär elektronik och energiforskning.

Sascha Ott Group
Vår forskning har två olika inriktningar. Dels studerar vi katalysatorer för vätgasproduktion eller koldioxidreduktion som kan användas inom artificell fotosyntes. Vi studerar också hur fosfor påverkar organiska pi-konjugerade system för användning inom molekylär elektronik.

Senast uppdaterad: 2021-11-17