SMC gruppbild 2019

Syntetisk molekylkemi

Forskningsprogrammet för syntetisk molekylkemi (SMC)

Inom SMC-programmet använder vi den välutvecklade kraften hos syntetisk molekylkemi för att tackla moderna utmaningar, inklusive:

  • Kopplingsreaktioner
  • Elektrokatalys
  • Fotokatalys

Senast uppdaterad: 2022-11-11