Teoroo - Teoretisk oorganisk kemi

I vår forskning intresserar vi oss i huvudsak för den kondenserade materiens kemi - särskilt hur en molekyls egenskaper påverkas av dess (ofta dynamiska) omgivning i lösning, i en kristall, eller på en kristallin yta. Vatten och jonlösningar. Metalloxider: Defekter, dynamik, ytaktiva sites och heterogen katalys. Beräkning av vibrationsspektra i fasta material och lösningar. Grundforskning: Intermolekylär växelverkan.

Kersti Hermansson, forskningsledare

Mer information på engelska

Senast uppdaterad: 2021-10-25