Organiska batterier

Den ökande användningen av batterier i energisystemet sätter stor belastning på naturresurserna, och priserna för många viktiga material för batterier stiger också snabbt. Produktion och återvinning av batterier är dessutom förknippade med hög energiförbrukning och stor miljöpåverkan. Dessa problem är förknippade med det faktum att de aktiva materialen i ett batteri är oorganiska. Vi arbetar med att utveckla motsvarande organiska aktiva material, främst i form av organiska litium- och natriumsalter.

Mycket forskning är nödvändig för att dessa ska kunna fungera i ett väl fungerande batterisystem, men om det lyckas kan betydligt mer hållbara batterier byggas. Prekursorer från biomassa kan användas för batterimaterialen, och återvinningen kan göras med giftfria kemikalier och låg energiförbrukning.

Vår forskning

OBS, titlarna på våra publikationer finns endast på engelska.

Dilithium 2-aminoterephthalate as a negative electrode material for lithium-ion batteries

S. Renault, V.A. Oltean, M. Ebadi, K. Edström, D. Brandell

Solid State Ionics, 307 (2017) 1.

‘Super-lithiation’ of organic electrode materials: the case of dilithium benzenedipropiolate

S. Renault, D. Brandell

Chemistry of Materials, 28 (2016) 1920.

Enhanced performance of organic materials for lithium-ion batteries using facile electrode calendaring techniques

V.A. Oltean, S. Renault, D. Brandell

Electrochemistry Communications, 68 (2016) 45.

Investigating the Interfacial Chemistry of Organic Electrodes in Li- and

Na-Batteries

V.-A. Oltean, B. Philippe, S. Renault, R.F. Duarte, H. Rensmo, D. Brandell

Chemistry of Materials, 28 (2016) 8742.

Sustainable materials for sustainable energy storage: organic Na electrodes

V.-A. Oltean, S. Renault, M. Valvo, D. Brandell

Materials, 9 (2016) 142.

Environmentally-friendly lithium recycling from a spent organic Li-ion battery

S. Renault, D. Brandell, K. Edström

ChemSusChem, 7 (2014) 2859.

Stability of organic Na-ion battery electrode materials: the case of disodium pyromellitic diimidate

S. Renault, V.A. Mihali, K. Edström, D. Brandell

Electrochemistry Communications, 45 (2014) 52.

Benzenediacrylates as organic battery electrode materials: Na versus Li

V.A. Mihali, S. Renault, L. Nyholm, D. Brandell

RSC Advances, 4 (2014) 38004.

Improving the conductivity of organic Li-ion battery electrodes

S. Renault, D. Brandell, T. Gustafsson, K. Edström

Chemical Communications, 49 (2013) 1945.

Optimizing the electrochemical performance of water-soluble organic Li-ion battery electrodes

S. Renault, V.A. Mihali, D. Brandell

Electrochemistry Communications, 34 (2013) 174.