Natrium-jon batterier

Batterier baserade på natriums redox-reaktioner är mycket lovande ur materialsynpunkt då natrium är rikligt förekommande i naturen. Vår forskning syftar till att utveckla kompatibla katod- och anodmaterial som är baserade på i naturen rikligt förekommande substanser, samt att studera gränsskikten i batteriet under laddning och urladdning.

Gränsskikten inuti batteriet (till exempel mellan elektrod och elektrolyt) spelar en avgörande roll för batteriets prestanda, och vi använder oss av flera olika metoder för att studera dessa, bland annat XPS och synkrotron-ljus spektroskopi.

Forskningsledare: Reza Younesi

Medarbetare:

Ronnie Mogensen, PhD Student

Adrian Markari, MSc student

Jonas Hedman, MSc student

Fères Dehchar, MSc student