Litium-svavel-batterier

Det laddningsbara litium-svavelbatteriet (Li-S) är ett av det mest lovande “post-Li-ion” energilagrings systemen. Batterisystemet kan potentiellt lagra två till tre gånger så mycket energi per given vikt jämfört med nuvarande Li-jonbatterier. Systemet har många andra fördelar så som god säkerhet och möjligheten att  användas vid låga temperaturer. Svavel är även ett mycket billigt råmaterial som kan fås som biprodukt vid oljeraffinering. Vidare kommersialisering av systemet hämmas av kort livslängd och snabb självurladdning. Komplex kemi gör även att systemet är utmanande att studera.

Vår forskning inom detta område inkluderar utvecklingen av funktionella polymerer för svavelelektroden, elektrokemisk karaktärisering och analys av litiumelektrodytan.

Vår forskning

Våra publikationer (på engelska)

M.J. Lacey, F. Jeschull, K. Edström, D. Brandell, “Porosity blocking in highly porous carbon black by PVdF binder and its implications for the Li-S system”, J. Phys. Chem. C. 118 (45), 25890-25898 (2014) [link]

M.J. Lacey, K. Edström, D. Brandell, “Analysis of soluble intermediates in the lithium-sulfur battery by a simple in situ electrochemical probe”, Electrochem. Comm. 46, 91-93 (2014) [link]

M.J. Lacey, F. Jeschull, K. Edström, D. Brandell, “Functional, water-soluble binders for improved capacity and stability of Li-S batteries”, J. Power Sources 264C, 8-14 (2014) [link]

M.J. Lacey, F. Jeschull, K. Edström, D. Brandell, “Why PEO as a binder or polymer coating increases capacity in the Li-S system”, Chem. Commun. 49, 8531-8533 (2013) [link]