Katoder (Litiumjonbatterier)

I uppladdningsbara litiumjonbatterier finns elektrodmaterial som kan lagra litiumjoner. Strukturen och egenskaperna hos dessa material är avgörande för batteriets funktion.

Vår forskning täcker många olika aspekter på katodmaterial för litiumjonbatterier: 

 • Mängden litium som kan lagras och frigöras bestämmer hur mycket energi som finns i katodmaterialet. Litiumjärnsilikat (Li2FeSiO4) är ett lovande katodmaterial med möjlighet till högt energiinnehåll till låg kostnad.
   
 • Elektrodmaterialens partikelstorlek och form påverkar egenskaperna för uppladdning och urladdning. Vi syntetiserar och karaktäriserar nanostrukturerade katodmaterial med många olika tekniker. 
   
 • Reaktioner mellan elektroden och den omgivande elektrolyten kan påverka livslängden för batteriet. Med fotoelektronspektroskopi kan vi studera hur katodens yta påverkas av sådana sidoreaktioner.
   
 • För att förstå struktur, transportmekanismer och effekten av tillsatser använder vi teoretiska beräkningsmodeller, tex DFT. Det är viktigt att förstå materialens funktion på atomär nivå.
   

Finansiering

 • VINNOVA

 • Vetenskapsrådet(VR)

 • Energimyndigheten (STEM)