Strukturkemi

Materialens kemiska struktur och dynamik, egenskaper och mekanismer, på atom- och molekylär nivå.

Vår forskning inom strukturkemi

Kemisk struktur och dynamik, egenskaper och mekanismer, på atom- och molekylär nivå av material är kärnan för forskningen inom strukturkemi-programmet - både i grundläggande och tillämpade projekt.

Vår verktygslåda består av både experimentella metoder (röntgen- och neutrondiffraktion, vibrerande spektroskopi, fotoelektronspektroskopi etc.) och beräkningsmetoder (DFT, MD, multiscale modellering) med ett aktuellt fokus på storskaliga anläggningar och metodutveckling för att förstå relationer mellan atomnivåstruktur och materialprestanda.

En stor del av vår forskning är för närvarande inriktad på avancerade material för elektrokemiska energilagringssystem, särskilt olika typer av - både organiska och oorganiska - kemikalier för uppladdningsbara batterier på ett tvärvetenskapligt tillvägagångssätt.

Mer information om våra forskningsområden. (OBS! För närvarande endast tillgängligt på engelska.)

EU-projekt, forskningsinitiativ och centrumbildningar

Inom forskningsprogrammet för strukturkemi så har vi ett brett samarbete och är engagerade inom ett antal EU-projekt och kompetenscentra, bl.a. BATTERY 2030+ och Batteries Sweden (BASE) där vi är koordinator.

Se länkar till respektive område i listan till höger för mer information.  

Projekt och centra
Senast uppdaterad: 2022-01-03