Utbildning inom oorganisk kemi

Grundutbildningskurser som är relaterade till forskningen inom oorganisk kemi finner du främst inom:

men även inom:

De kurser som har direkt anknytning till programmets forskning behandlar främst oorganisk kemi, fasta tillståndets kemi, materialkemi, ytkemi, elektrokemi eller materialsyntes. Du kan hitta kurserna genom länken nedan:

Integrerat i forskningen sker även forskarutbildning i ämnena Kemi med inriktning mot oorganisk kemi, och Kemi med inriktning mot materialkemi.

Examensarbete

Om du är intresserad av att genomföra examensarbete inom oorganisk kemi, kontakta forskningsledaren för det forskningsområde/-projekt som intresserar dig!

Senast uppdaterad: 2021-06-02