Om oss på oorganisk kemi

Forskningsprogrammet i oorganisk kemi är en del av Institutionen för kemi - Ångström. Programansvarig professor är Martin Sahlberg

Vår forskning fokuserar på syntes och karakterisering av nya oorganiska material. 

Om du vill komma i kontakt med forskningsprogrammet så hittar du våra allmäna kontaktuppgifter på vår kontaktsida

Forskningsledare inom Oorganisk kemi

Martin Sahlberg

Min forskning är inriktad på syntes och karaktärisering av nya bulkmaterial för energilagring och energiöverföring, som jag särskilt studerar med olika diffraktionstekniker, men också med absorptions-/desorptionsmätningar samt med elektrokemiska metoder. De viktigaste tillämpningarna finns inom vätgassamhället (produktion, kompression och lagring) samt magnetiska material. 

Mina kontaktuppgifter

Martin Sahlberg

Ulf Jansson

Ulf Jansson

Min forskning är inriktad på syntes och karakterisering av tunnfilmsmaterial för olika tillämpningar. Jag arbetar framförallt med kolbaserade föreningar som karbider och grafen, men även borider och oxider. En viktig del av forskningen är att designa multifunktionella material med en skräddarsydd mikrostruktur. Exempel är nanokompositer, amorfa skikt samt multilagerstrukturer med en unik kombination av mekaniska, tribologiska och elektriska egenskaper. 

Mina kontaktuppgifter

Erik Lewin

Min forskning fokuserar på grundläggande strukur-egenskaps-korrelationer i nya oorganiska material, med målet att förstå hur material kan designas från atomär skuala och uppåt för att kontrollera materialets egenskaper. Min experimentellla expertis ligger främst i tunnfilmssyntes med sputter-deponering, röntgendiffraktion, och fotoelektronspektroskopi. Större delen av min forskning är kopplad till tunnfilmsmaterial, särskilt s k multikomponent eller högentropimaterial som legeringar, nitrider och karbider. Publikationslista och citeringar hittas på Google Scholar profile - Qowwj-MAAAAJ

Jag är även föreståndare för AM@Å - Initiativet för additiv tillverkning vid Ångströmlaboratoriet, och är starkt involverad i undervisningen i materialkemi och -analys vid Uppsala universitet.

Mina kontaktuppgifter

Erik Lewin

Leif Nyholm

Leif Nyholm

Jag arbetar med elektrokemi och elektrokemiska metoder och fokuserar främst på grundläggande forskning om litiumbaserade batterier, korrosion, cellulosabaserade superkondensatorer och batterier samt elektrokemisk tillverkning av nanostrukturerade batterimaterial. 

Mina kontaktuppgifter

Gunnar Westin

Min forskning är inriktad på utveckling av nya lösningskemiska processer till strukturellt och sammansättningsmässigt komplexa material. De kan vara i nano-partikel, tunnfilms, beläggnings, svamp eller kompakt form och bestå av metaller, oxider, karbider eller nitrider. Lösningskemiska processer startar från molekyler i lösning som fås att bilda fasta, trögflytande eller gel-lika material, vilka i sin tur värmebehandlas för ett erhålla avancerade material med intressanta egenskaper. En stor del av forskningen går således ut på att i detalj studera de processer som tar designade molekyler till önskade fasta material. Forskningen är både grundläggande och industriellt inriktad för att ta fram nya material och processer åt svensk industri.

Mina kontaktuppgifter

Gunnar Westin
Senast uppdaterad: 2022-09-23