Material för energiomvandling

För att skapa ett energisystem baserat på förnybar energi krävs förbättrade och nya lösningar för energiomvandling. Detta kräver också nya material, både de som är direkt involverade i energiomvandlingarna, såsom fotokatalysatorer eller fotonabsorptionsmaterial för fotovoltaik; men också andra material som behövs för att skapa kompletta enheter som fungerar under verkliga förhållanden. Inom forskningsprogrammet för oorganisk kemi bedrivs forskning om nya halvledarmaterial genom lösningskemi, samt beläggningsmaterial med avstämbara optiska egenskaper med tillämpbarhet för omvandling av förnybar energi.

Halvledarmaterial för energi

I detta område utvecklas nya lösningskemiskt baserade syntesvägar till nanostrukturerade halvledare av komplexa strukturer. Av särskilt intresse är att kontrollera av den atomära strukturen, exponerade ytor och dopningsämnesstruktur hos oxidhalvedare. Halvledarna dopas för optisk “up-conversion”, “Photon-splitting” sensorer och magnetiska halvledare och fotokatalys av solbränsle från vatten. Typiska material som studeras är TiO2, ZnO, Fe2O3 och binarära oxider. Tåliga och mycket aktiva fotokatalysatorfilmer på stål och aluminium främställs vid mycket låga temperaturer tillsammans med industrin.

Kontact person: Prof. Gunnar Westin

Oxidhalvledare för solbränslesyntes och självrenande ytor.

Kontact person: Prof. Gunnar Westin

Senast uppdaterad: 2021-05-28