Forskningsresultat inom oorganisk kemi

Nedan visas "highlights" inom vår forskning, samt en lista på våra senaste publikationer. 

Magnetiska material undersöks vid IMAT

Polariserade neutroner för att undersöka magnetiska material

IMAT (Imaging and Materials Science & Engineering) är ett neutronavbildnings- och diffraktionsinstrument för materialvetenskap och teknik, beläget vid ISIS Neutron and Muon Source i Oxfordshire, Storbritannien.

För första gången har polariserade neutroner använts vid IMAT för att studera 3D-printade magneter.

Mer information om projektet.

Ugwumsinachi Oji från Institut Laue-Langevin (ILL), Dr. Alexander Backs från European Spallation Source (ESS) och Prof. Martin Sahlberg

Neutronavbildning vid additiv tillverkning

Neutronavbildning avslöjar texturvariationer och dolda platser för brottytor vid additiv tillverkning

Laserpulverbäddfusion (LPBF) är en av de mest använda teknikerna för additiv tillverkning (AM), ofta kallad 3D-printning. I LPBF används en laser för att selektivt smälta områden av ett tunt pulverlager (pulverbädd) enligt en digital modell. Nya lager läggs sedan till och processen upprepas tills objektet är färdigt.

Med hjälp av neutronavbildning har vi nu kunnat avslöja texturvariationer och dolda platser för brottytor vid additiv tillverkning.

Mer information om projektet.

Neutronavbildning vid additiv tillverkning

Jakten på väte

Jakten på väte i högentropilegeringsbaserade metallhydrider med hjälp utav neutronspridning

Forskare inom programmet för oorganisk kemi lyckades 2020, i samarbete med forskningsgrupper vid Institutet för energiteknik i Norge, Sandia-laboratoriet i USA och spallationskällan ISIS i Storbritannien, lokalisera vätets plats i kristallstrukturen när den lämnar material baserat på högentropilegeringar.

Mer information om projektet.

Neutrondiffraktion och gravimetrisk analys under desorption.

Våra 50 senaste publikationer inom oorganisk kemi

Publikationer

Senast uppdaterad: 2023-03-13