Forskningsresultat inom oorganisk kemi

Nedan visas "highlights" inom vår forskning, samt en lista på våra senaste publikationer. 

Jakten på väte

Jakten på väte i högentropilegeringsbaserade metallhydrider med hjälp utav neutronspridning

Forskare inom programmet för oorganisk kemi lyckades 2020, i samarbete med forskningsgrupper vid Institutet för energiteknik i Norge, Sandia-laboratoriet i USA och spallationskällan ISIS i Storbritannien, lokalisera vätets plats i kristallstrukturen när den lämnar material baserat på högentropilegeringar.

Mer information om projektet.

Neutrondiffraktion och gravimetrisk analys under desorption.

Våra 50 senaste publikationer inom oorganisk kemi

Publikationer

Senast uppdaterad: 2022-03-23