Bruker Twin-Twin

Denna uppställning är ca 200 gånger snabbare än de äldre systemen, den nya Lynxeye XE detektorn har bra energiupplösning vilket gör att flourensbakgrunden blir låg. Vi har ett stort antal pulverhållare. Det går även att mäta på plana prover och filmer. Med en 96-positioners provväxlare kan system köras 24h 7 dagar i veckan. Man kan ladda under drift. Detta medför en mycket hög provgenomströmmning.

Senast uppdaterad: 2021-05-31