Bruker Discover

Tunnfilmsdiffraktion med horisontellt motoriserat provsteg. Systemet har en snabb Lynxeye PDS detektor och modulär optik.

Provsteget är motoriserat med laserpositionering.

Primär optik:

  • Motorisade divergensspalter
  • Göbelsspegel
  • Strålkollimatorer

Sekundär optik.

  • Motoriserade spalter
  • Parallelstrålekollimator
  • Lynxeye PSD detektor, som kan användas som punktdetektor.

Mätningar:

GIXRD, XRR och snabba θ-2θ mätningar, genom att använda X-Y motorerna kan man göra “faskartor” över större provytor i t.ex. gradientfilmer.

Senast uppdaterad: 2021-05-31