Bruker D8

En uppställning för högupplösning och hög intensitet.

Högupplöst Bragg-Brentano pulverdiffraktion

Primär optik:

  • Fokuserande Kα1 monokromator (Ge(111) Johansson typ)
  • Motoriserat spaltsystem

Secondär optik:

  • Lynxeye strip PSD detektor med 196 stripps, maximalt vinkelområde 3.6 ˚.  
  • Våntec micro gap PSD detektor, maximalt vinkelområde 12º.

Tre olika provsteg:

  • 9-postioners provväxlare
  • Hög temp. kammare 0-900ºC
  • Låg temp. steg, T > 11 K
Senast uppdaterad: 2021-06-16