Forskningsinfrastruktur

Verktygslåda

Vår forskningsinfrastruktur

Inom forskningsprogrammet för oorganisk kemi har vi en stor mängd lokal infrastruktur och forskningsutrustning för att underlätta vår forskning om nya oorganiska material. Vi är särskilt ansvariga för röntgenlaboratoriet, är lokal infrastruktur för röntgendiffraktion och fluorescens öppen för alla forskare vid Uppsala universitet. Vi erbjuder också anläggningar för högtemperatursyntes genom vårt ugnslaboratorium. Dessutom har forskningsprogrammet en betydande mängd annan forskningsutrustning, där vi särskilt vill lyfta fram elektrokemi och korrosionslaboratorium.

Förutom den ovan nämnda infrastrukturen, som hanteras av det oorganiska forskningsprogrammet, har vi också tillgång till och använder rutinmässigt ett antal lokala forskningsinfrastrukturer:

Dessutom använder forskare från oorganisk kemi också rutinmässigt stora forskningsinfrastrukturer som synkrotron- och neutronkällor. Mer information om dessa typer av metoder finns på vår sida om avancerad materialkaraktärisering.

Röntgenlaboratoriet

Röntgenlaboratoriet

Forskningsprogrammet för oorganisk kemi har Sveriges mest avancerade röntgenlaboratorium för pulver- och tunnfilmsdiffraktion. Pulverdiffraktion används för fas- och strukturanalyser. Ytterligare kammare för hög- och lågtemperaturundersökningar finns också.

Betesincidens XRD (GIXRD) används för att förbättra diffraktionen från ytskikten. Många tunna filmer innehåller konsistens och kvarvarande spänning, genom att använda poly kapillär röntgenoptik kan hög intensitet erhållas för denna typ av mätningar. Epitaxialfilmer kan karaktäriseras med avseende på cellparameter och stress med ”ömsesidig rymdmappning”.

Laboratoriet används också som Ångströms gemensamma resurs. Vi utför också beställningsanalysatorer för externa företag / organisationer.

Röntgenlaboratoriet

Ugnsrummet

Ugnsrummet erbjuder utmärkta möjligheter för högtemperatursyntes av tex legeringar eller keramer. Syntes vid olika temperaturer, atmosfärer, eller med olika metoder finns tillgängligt för nyttjande av universitetets forskare eller externa uppdrag.Termisk analys används rutinmässigt för att studera de termiska händelserna i fasta prover under uppvärmning. Preparering av prover för mikrostrukturanalys med hjälp av automatiserad skär- och poleringsutrustning.

Kontaktpersoner: Prof. Martin Sahlberg och Dr. Pedro Pedro Berastegui

Korrosions- och elektrokemilabb

Elektrokemi- och korrosionslaboratoriet för oorganiskt forskningsprogram är utrustat med tre olika potentiostatika/galvanostater som är lämpliga för flera elektrokemiska metoder:

  • AUTOLAB302N (Metrohm) med ett potentialområde ± 10 V och 1 A till 10 nA strömområde, kombinerat med elektrokemisk impedansspektroskopi (10 µHz - 1 MHz) (https://www.metrohm.com/en/products/a/ut30/aut302n_s.html)
  • VersaSTAT 4 (AMETEK / Princeton Applied Research) med ett potentialområde på ± 12 V och ± 2 A (standard) ner till 4 nA strömområde kombinerat med elektrokemisk impedansspektroskopi (10 µHz till 1 MHz) (https://www.ameteksi.com/products/potentiostats/single-channel/versastat-series/versastat4
  • M470-SP-300 (BioLogic) potentiostat / galvanostat med ett potentialområde på ± 10 V och 1 A till 100pA strömområde, kombinerat med elektrokemisk impedansspektroskopi (10 µHz - 3 MHz) som kan utföra Scanning Electrochemical Microscopy (SECM), Scanning Droplet Cell (SDC) och ac-impedansspektroskopi, lämplig för lokala elektrokemiska mätningar och spår elektrokemiska egenskaper längs en kompositionsgradient (https://www.biologic.net/products/m470/)

Kontaktperson: Prof. Leif Nyholm

Övrig lokal infrastruktur

Förutom ovan nämnd lokal infrastruktur har oorganisk kemi ett stort urval av utrustning för att understödja arbetet med syntes och analys av oorganiska material:

Vår utrustning
Senast uppdaterad: 2022-10-20