Material för tillämpningar i kärnenergi

Det sexåriga SSF ARC Sunrise projektet har som har mål att verifiera en Gen IV blykyld reaktordesign, inklusive de ingående materialen som behövs för att bygga en testreaktor, där de ingående materialen tas fram och testas avseende deras respektive applikationer. Denna typ av reaktor arbetar med smält bly som kylmedel i temperaturer på 500 oC och materialen måste därför klara dessa temperaturer över lång tid. Kraven på materialen varierar beroende på plats och funktion i reaktorn. Vårt fokus ligger på utveckling för testning av material för (i) impellrer som måste klara nötningen av varmt bly, (ii) beläggningar på stål som förstärker det naturligt skapade ytskiktets struktur och sammansättning och (iii) syntes av  (Zr/U)N nano-pulver för sintring till bränslepellets. Detta inkluderar också dopning med element såsom lantanider för simulering av fissionsprodukter som bilder under drift.  

Nya syntesvägar till karbid och nitrid nano-pulver för sintring av kärnbränslepellets

Hårda kompositer för impellrar i blykylda Gen IV kärnreaktorer

Senast uppdaterad: 2021-05-31