Karin Stensjös grupp

Karin Stensjö framför cyanobakterier i en foto-bioreaktor.

Cyanobakterier för biobränsle

Vårt främsta intresse är att utforma robusta stammar av cyanobakterier som ska användas i storskalig odling för produktion av biobränslen. Denna forskning är inom den biokemiska delen inom Konsortiet för Artificiell Fotosyntes (CAP), som är en samarbetskonstellation bestående av starka tvärvetenskapliga forskargrupper från Lunds universitet, KTH och Uppsala universitet. Målet är att tillverka solcells bränslen som använder biologiska system.

Nyfiken på att veta mer?

För dig som är intresserad av att veta mer se vår pågående forskning beskriven på engelska.

Senast uppdaterad: 2021-06-08