Pia Lindbergs grupp

Översiktsbild som visar principen för produktion av förnybara kemikalier från koldioxid, vatten och solljus i genetiskt modifierade cyanobakterier.

Genetisk modifiering av cyanobakterier

Vår forskning är inriktad på att genetiskt modifiera cyanobakteriers metabolism för att åstadkomma effektiv, koldioxidneutral produktion av bränslen och andra användbara ämnen. Ett särskilt fokus är kolväten producerade från cyanobakteriers terpenoid-biosyntes. Vi arbetar med att föra in nya genetiska konstruktioner i bakterierna med hjälp av genteknik och syntetisk biologi, och undersöker också den naturliga metabolismen hos våra modellorganismer, särskilt de reaktionsvägar som kan vara användbara för produktion av kolväten.

Forskningsledare: Pia Lindberg 

Senast uppdaterad: 2022-10-26