Cecilia Blikstads grupp

Den cyanobaktriella CO2-koncentreringsmekanismen

Blikstad-gruppen är intresserad av kolfixering och CO2-koncentrationsmekanismen i cyanobakterier. För att övervinna Rubiscos katalytiska begränsningar har cyanobakterier utvecklat ett system som skapar en lokalt hög koncentration av CO2 runt Rubisco. Systemet består av två huvudkomponenter: energikopplade oorganiska koltransportörer och karboxysomer, en bakteriell organell som inkapslar karbonanhydras och Rubisco i ett proteinskal. Vi använder en kombination av biokemi, enzymologi, syntetisk biologi, strukturbiologi och bioinformatik för att studera olika aspekter (funktion, struktur, i hopsättning, reglering etc.) av den cyanobakteriella CO2-koncentrationsmekanismen. En grundläggande förståelse för denna mekanism förväntas att leda till nya metoder för att konstruera framtida mikroorganismer och grödor med förbättrad fotosyntetisk effektivitet. 

För mer information om vår forskning, besök gärna vår externa webbplats: blikstadlab.org.

Senast uppdaterad: 2021-07-21