Mikrobiell kemi

Forskning i mikrobiell kemi är av grundläggande vetenskaplig karaktär i gränslandet mellan kemi, cell- och molekylärbiologi och genetik.
Visionen är att använda en kombination av avancerad genteknik och syntetisk biologi för att utveckla och analysera fotosyntetiserande mikroorganismer för användning i framtida bioteknologiska applikationer. För närvarande siktar det största forskningsområdet på att utveckla cyanobakterier som omvandlar solenergi till en energibärare.

"Kemi, mikrobiell kemi" är ett forskarutbildningsämne vid Uppsala universitet. 

Forskargrupper i mikrobiell kemi

Peter Lindblads grupp
Forskningen är inriktad på att designa, konstruera, tillverka och analysera cyanobakterier för direkt produktion av solbränslen.

Karin Stensjös grupp
Vårt främsta intresse är att utforma robusta stammar av cyanobakterier som ska användas i storskalig odling för produktion av biobränslen.

Pia Lindbergs grupp
Genteknik och syntetisk biologi för cyanobakterier, med målet att möjliggöra bioteknologisk produktion av förnybara bränslen och andra användbara ämnen.

Cecilia Blikstads grupp
Forskningen fokuserar på kolfixering och CO2-koncentrationsmekanismen i cyanobakterier.

Senast uppdaterad: 2021-07-21