Forskargrupper inom Molekylär biomimetik

Berggren-gruppen

Bio-oorganisk kemi och biofysik, och täcker ett brett spektrum av ämnen relaterade till metalloproteiner och deras kofaktorer.

Lindberg-gruppen

Genteknik och syntetisk biologi för cyanobakterier, med målet att möjliggöra bioteknologisk produktion av förnybara bränslen och andra användbara ämnen.

Lindblad-gruppen

Forskningen är inriktad på att designa, konstruera, tillverka och analysera cyanobakterier för direkt produktion av solbränslen.

Magnuson-gruppen

Vi studerar elektronöverföring i heterocystbildande cyanobakterier, med särskilt fokus på fotosyntesproteiner och hydrogenaser.

Messinger-gruppen

Stensjö-gruppen

Vårt främsta intresse är att utforma robusta stammar av cyanobakterier som ska användas i storskalig odling för produktion av biobränslen.

Styring-gruppen

I forskargruppen fokuserar vi på Fotosystem II och artificiell fotosyntes.

Senast uppdaterad: 2021-11-26