Stenbjörn Styring Group

I forskargruppen fokuserar vi på Fotosystem II och Artificiell fotosyntes:

I fotosyntetiska reaktioner lagras energi från ljus som kemisk energi. I syrehaltig fotosyntes sker denna process i tylakoidmembran av gröna växter, alger och cyanobakterier. Elektronerna som behövs för att lagra energin i den kemiska formen erhålls från vatten. Vatten oxideras till dioxygen, elektroner och protoner med hjälp av ett mycket stort enzym kallat Fotosystem II. 

Artificiell fotosyntes för drivmedelsproduktion är en ganska färskt forskningsfält. Vår kunskap om fotosyntes och naturliga H2-bildande reaktioner ökar snabbt och under de senaste 10 åren har de tredimensionella strukturerna hos fotosyntetiska reaktionscentra (Fotosystem I och II) och många hydrogenaser kunnat lösas.

Mer information på engelska

Senast uppdaterad: 2021-09-30