Våra forskningsprojekt i Messingergruppen

  • Struktur hos Fotosystem II
  • Mekansimen för vattenoxidationen hos II
  • Fotoaktivering av Fotosystem II
  • Betydelsen av bikarbonat för Fotosystem II
  • Betydelsen av vatten och vätebindningsnätverk för aktivering av övergångsmetaller i biologiska katalysreaktioner
  • Aktivering av övergångsmetaller för vattenoxidation
  • Elektrokemisk kvävereduktion
  • Elektrokemisk vattenspjälkning för vätgasutveckling
Senast uppdaterad: 2021-11-30