Forskningsprojekt i Mamedov Group

  • Biofysikaliska och biokemiska studier av Fotosystem I och II
  • Dynamiken hos tylakoidmembranet
  • Fotovätgasproduktion i grönalger

Mer information på engelska 

Senast uppdaterad: 2021-03-16