Mamedov Group

Vi fokuserar på att studera fotosyntetiska ljusreaktioner, särskilt vattenoxidationen och protonkopplad elektronöverföring i fotosystem II.

Vi använder tvärvetenskapliga metoder som kombinerar olika biokemiska, biofysiska och spektroskopiska tekniker. Vår primära metod är elektronparamagnetisk resonansspektroskopi som är väl lämpad för att studera elektronöverföringsreaktioner i biologiska system.

Forskningsprojekt i Mamedov Group

  • Biofysikaliska och biokemiska studier av Fotosystem I och II
  • Dynamiken hos tylakoidmembranet
  • Fotovätgasproduktion i grönalger

Mer information på engelska 

Senast uppdaterad: 2022-09-29